CAN TURU

Història d'una masia de Viladecavalls

(segles XIV - XX)

"Can Turu: història d'una masia de Viladecavalls (segles XIV-XX)" és el treball de tres autors que des d'òptiques diferents estudien la història de la masia, la seva gent, la seva toponímia i l'herència en els descendents per tota la comarca.

El resultat és una ressenya que denota la importància d'aquests elements del nostre -cada vegada més minso- paisatge rural del Vallès, i que no per ser construccions senzilles i populars, no deixen de tenir el seu valor històric, patrimonial i cultural.

Malauradament aquests quasi 700 anys de vida i lluita del mas Turu no van acompanyats pel testimoni patrimonial de les pedres i fang de les parets de la masia.

 

Interesats en el llibre

 

Aquest estudi no va poder sortir a la llum abans que s'ensorrés la masia.

Potser la lectura del treball de l'Esteve Canyameres, d'en Ramon Torredemer i d'en Francesc J. Suárez, hauria fet rumiar a més d'un dels que van estimar que l'únic destí del vell "casot" de Can Turu era l'enderroc.